Skip to content Skip to footer

Ondersteun ons

Doneren
Het interkerkelijke Stiltecentrum, gesteund door Utrechtse kerken, is een plek van stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting te midden van de verleidelijke etalages, het koopgewoel en de reclameborden. In het drukke ‘Winkelhart van Nederland’ is het Stiltecentrum een plek waar men zo maar even binnen kan lopen, waar aandacht is voor wat mensen beweegt, bezielt en soms ook belemmert.

Draagt u ons werk ook een warm hart toe? Word dan supporter!

U kunt hier een pdf downloaden en uitprinten. Door deze in te vullen met een bedrag en naar ons op te sturen, kunt u een (vaste) bijdrage aan ons werk hebben. Alle bezoekers en gebruikers van het Stiltecentrum zijn u daarvoor heel erkentelijk.

U kunt ook direct een bedrag over maken. Wij zijn blij met elk bedrag dat binnenkomt.
Ons rekeningmummer is: NL91 RABO 0360 2615 58 t.n.v. Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne.


Wij zijn een ANBI-instelling.
Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is: 814179642.

We danken u bij voorbaat en hopelijk ontmoeten we u in het Stiltecentrum.

Periodieke schenkingen
Wanneer u over een periode van minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt, spreken we van een periodieke schenking. Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor een periodieke schenking moet u een schriftelijke overeenkomst met ons sluiten. Op de website van de Belastingdienst vindt u verschillende formulieren waarmee u dit kunt regelen – afhankelijk van uw wensen. U kunt ook contact met ons opnemen, zodat wij het betreffende formulier kunnen mailen en eventueel vragen kunnen beantwoorden.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over periodieke schenkingen kunt u een e-mail sturen naar pastor@stiltecentrum.nl.

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek (bron: www.belastingdienst.nl) zijn:

  • De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging;

  • U dient de schenking vast te leggen in een notariële akte;

  • U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;

  • U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;

  • Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;

  • U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoongebonden aftrekpost op te geven.