Skip to content Skip to footer

Over ons

Winkelcentrum Hoog Catharijne en het stationsgebied staan bekend om hun drukte en hectiek. Ze weerspiegelen de moderne maatschappij. Een samenleving waarin belangrijke waarden steeds meer onder druk komen te staan. In dit drukke gebied is het Stiltecentrum een oase van rust. Je kunt er zo maar even binnenlopen. Er is persoonlijke aandacht voor de mens. Voor wat mensen beweegt, bezielt en soms ook belemmert.

We houden de deur geheel belangeloos open voor wie eenzaam is en zijn of haar verhaal kwijt moet. Voor de mensen die op zoek zijn naar verdieping en zingeving en ook voor degenen die gewoon gezelligheid zoeken. Bezoekers weten altijd de weg te vinden naar de kapel en de ontmoetingsruimte. Op deze manier maken we het verschil.

Pastor/coördinator
Robin de Jong is de pastor en coördinator van het Stiltecentrum. Bezoekers kunnen bij hem terecht voor geestelijke ondersteuning. Hij gaat ook voor in de vieringen, net als voorgangers uit de Utrechtse kerken. De pastor is tegelijk ook coördinator en regelt in deze functie tal van praktische zaken.

Team
Het Stiltecentrum draait op een enthousiast en gevarieerd team van vrijwilligers. Jong en ouder, man en vrouw, werkend, studerend of gepensioneerd. We staan klaar voor de bezoekers en ook voor elkaar. We hebben het goed samen. Er zijn mooie teambijeenkomsten, onder meer rond Pasen en Kerst. Verder houden we niet zo van vergaderen, dus dat doen we niet vaak.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Stiltecentrum H.C. werkt onbezoldigd en bestaat vanaf september 2022 uit:

Dhr. M. (Marius) van Duijn, voorzitter,
Mw. C. (Christien) van den Heuvel, penningmeester,
Dhr. G. (Gérard) Martens, secretaris,
Mw. I. (Ilona) Korff-Welleman, lid.

Kandidaat-bestuursleden worden na voorafgaande goedkeuring door Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) benoemd door het bestuur.

Historie
Onze missie is onlosmakelijk verbonden met de historie van het Stiltecentrum. Op de plek van het huidige winkelcentrum Hoog Catharijne stond vroeger het klooster van de Zusters van de Eucharistie. Bij de bouw van Hoog Catharijne moest het klooster wijken. De zusters hebben toen bedongen dat er een nieuw klooster moest komen met daarbij een stiltecentrum, als plek van ontmoeting en gebed. De geest van de zusters, met hun streven naar gastvrijheid en zingeving, leeft voort in het Stiltecentrum.

Quote

“Het Stiltecentrum kun je met één woord samenvatten: aandacht. We hebben aandacht voor jou. Voor jouw verhaal en jouw behoeftes. Voel je van harte welkom om eens binnen te lopen.”

Robin de Jong, pastor